home
aboutus
documents gallery whatson contactus
     
 
 

 

 


Cyfleusterau / Facilities
 
Carmarthen 'Breakthro' Caerfyrddin
Heol yr Orsaf / Station Road
Nantgaredig
Caerfyrddin / Carma
rthen
SA32 7LQ
breakthro

Ardal chwarae agored gyda digon o adnoddau yn cynnwys teganau, llyfrau a chornel tawel

Open plan play area, with ample resources including toys, books and chill our corner

Cegin yn cynnwys yr holl gyfarpar ar gyfer byrbrydau a gweithgareddau coginio

Fully equipped kitchen, for snacks and cooking activities

Ardal newid gyda gwely sy’n gallu cael ei addasu o ran taldra a theclyn codi symudol

Changing area with adjustable height bed and mobile hoist

Ystafell dywyll, gyda goleuadau synhwyraidd a waliau sy’n cynnwys drychau

Dark room, with sensory lights and mirrored walls

Ardal chwarae meddal yn cynnwys pwll peli
Large soft play area including a ball pool

Cae mawr gyda gwifren sip, siglenni a digon o le i redeg o gwmpas
Ardal darmac ar gyfer reidio

Cae mawr gyda gwifren sip, siglenni a digon o le i redeg o gwmpas.  

Ardal darmac ar gyfer reidio beiciau a sgwteri a chwarae.  

Large field, with a zip wire, sand pit, swings and plenty of room to run around.
Tarmacked area for riding trikes, scooters and playing.

logo logo

 

 

 

 

Registered Charity Number: 518918
Carmarthen Breakthro © All Rights Reserved
Terms and Conditions