home
aboutus
documents gallery whatson contactus
mainbanner
   

 

 

 

dnatinnant

Diolch yn fawr I aelodau clwb rygbi Nantgaredig am y rhodd caredig o £577.05 tuag at ein bws mini newydd. Casglwyd yr arian trwy gwerthu bwyd yn ystod y tymor.

A big thank you to members of Nantgaredig rugby club for the generous donation of £577.05 towards our new minibus. The money was collected from food sales throughout the season.

---------------------------------------------------------------------------------

Croeso i Breakthro’ Caerfyrddin

Elusen gofristredig lleol yw Breakthro’ Caerfyrddin. Mae’r staff cymwysedig yn cynnig gwasanaeth proffesiynol sydd yn rhoi cymorth i deuluoedd plant sydd ac amrywiaeth o anableddau o ein safle yn Nantgaredig. 
Mae’r gwasanaeth dydd yma yn cynnig seibiant holl bwysig i’r teuluoedd ac gofalwyr gan gynnig awyrgylch diogel, hwylus ac gyfeillgar i’r plant. Mae hyn yn galluogi’r plant i datblygu sgiliau cymdeithasu ac i ehangu ar ei datblygiad personol. 

Welcome to Carmarthen Breakthro’

Carmarthen Breakthro’ is a local registered charity. Qualified staff provides a professional service which supports families of children with a range of disabilities from our Nantgaredig base.
This day service offers invaluable respite for families and carers providing the children with a safe, fun and friendly environment. This enables the children to develop their social skills and further their individual development.

......................................

breakthrstaf

 
2019 - 2020

biglottery

 

Registered Charity Number: 518918
Carmarthen Breakthro © All Rights Reserved
Terms and Conditions